Algemene Nederlandse Postuurkanarie Vereniging

De Algemene Nederlandse Postuurkanarie Vereniging is een landelijke speciaalclub voor
alle kwekers en liefhebbers van alle rassen postuurkanaries.

De vereniging is opgericht op 13 januari 1972 en heeft als doel het houden van en kweken met postuurkanaries te bevorderen.
Zij tracht dit te bereiken door het uitgeven van een twee maandelijks clubblad en het houden van lezingen en vergaderingen, die viermaal per jaar worden gehouden.
Zoveel mogelijk steeds op de laatste zondagen van de maanden; februari, april, oktober en december.

De vereniging is volkomen zelfstandig, doch zij werkt wel nauw samen met
zusterverenigingen in binnen- en buitenland en treedt op als Speciaalclub voor de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders.

Ieder jaar wordt een wedstrijd georganiseerd in november uitsluitend voor postuurkanaries, waarop alle liefhebbers uit binnen- en buitenland kunnen inzenden.

Voor meer informatie www.anpv.com

info@anpv.com